Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" w Krakowie

Dane teleadresowe

Adres:

ulica Kraków Parkowa 12
30-538 Kraków
Powiat: Kraków, Gmina: Kraków

Numer telefonu:

126560994

Numer faxu:

126562361

Telefon komórkowy:

Bariery architektoniczne w obiekcie:

Tak

Godziny otwarcia

Całodobowo:

Tak

Działalność

Rodzaj działalności I:

Jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Rodzaj działalności II:

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Rodzaj działalności III:

Placówki opiekuńczo-wychowawcze: Specjalistyczno-terapeutyczne

Dodatkowe informacje:

Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Parkowa" jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Kraków. Centrum obsługuje sześć placówek opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego przeznaczonych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia przejawiających mi.n zaburzenia zachowania i emocji.

Zasięg działalności:

Miasto Kraków

Ostatnia aktualizacja: 2020-01-22aktualizuj dane