System aktualizacji

W celu aktualizacji Małopolskiego Informatora Społecznego (MIS):

  1. administrator Informatora (pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie) będzie na bieżąco uaktualniać dane o podmiotach nowopowstałych, na podstawie pozyskiwanych informacji z bieżących rejestrów;
  2. okresowo przesyłane będą wiadomości mailowe do instytucji i organizacji widniejących w bazie z prośbą o potwierdzenie własnych danych lub ich korektę;
  3. instytucja lub organizacja, której dane zawiera Informator może w każdym momencie aktualizować własne dane poprzez wypełnienie formularza „Aktualizuj dane” znajdującego się pod kartą każdej instytucji/organizacji w bazie;
  4. każdy korzystający z Informatora może dodać do bazy własną jednostkę korzystając z funkcji „Dodaj do bazy” znajdującej się na stronie główniej Informatora; nadesłane formularze będą kolejno weryfikowane przez administratora serwisu;
  5. odwiedzający stronę internetową Małopolskiego Informatora Społecznego mogą skontaktować się z administratorem serwisu, w celu przekazania informacji istotnych dla aktualizacji bazy, wysyłając maila poprzez zakładkę „Kontakt”. 

Jednocześnie informujemy, iż pod koniec 2017 roku strona została przebudowana w celu wyeliminowania występujących wcześniej usterek. W 2019 roku rozpoczęto kolejny etap prac polegający na aktualizacji danych o organizacjach widniejących w bazie. Mamy nadzieję, że proces ten ułatwi korzystanie ze zgromadzonych w bazie informacji.