Polecane bazy danych

W tym miejscu znajdują się linki do stron internetowych zawierających zidentyfikowane bazy danych o podmiotach prowadzących działalność związaną ze sferą pomocy i integracji społecznej:

1. Zintegrowany Informator Pacjenta - zakładki

  • przychodnie i szpitale;
  • nagła pomoc doraźna;
  • apteki;
  • punkty zaopatrzenia;
  • programy profilaktyczne;
  • inne. 

2. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowie:

3. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie:

4. Rejestr agencji zatrudnienia (KRAZ). System Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów PSZ (STOR). 

5. Komendy policji. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. 

6. Sądy rejonowe. Sąd Okręgowy w Krakowie (zakładka na dole strony "Jednostki podrzędne").  

7. Szkoły i placówki oświatowe. Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

8. Wojewódzkie podmioty lecznicze w Małopolsce - informator. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 

9. Wykaz organizacji pożytku publicznego. Portal organizacji pozarządowych ngo.pl.

10. Wykaz organizacji pożytku publicznego. Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

11. Lista przedsiębiorstw społecznych. Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.