Małopolski Informator Społeczny

Małopolski Informator Społeczny (MIS) to baza małopolskich jednostek pomocy i integracji społecznej mająca ułatwić ich identyfikację, kontakt z tego rodzaju instytucjami w regionie, a także współpracę pomiędzy nimi.
Małopolski Informator Społeczny w latach 2008 - 2015 był zarządzany przez zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie. Obecnie działania są kontynuowane przez Zespół Badań i Analiz Działu Polityki Społecznej ROPS w Krakowie.

 

Strona w aktualizacji

Powiat: Wadowicki

Wyniki wyszukiwania:


 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Punkt Wsparcia Rodziny
 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
 3. Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wadowicach
 4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 5. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy
 6. Ośrodek Pomocy Społecznej - Świetlica Środowiskowo - Socjoterapeutyczna w Andrychowie
 7. Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
 8. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radoczy
 9. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Andrychowie
 10. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wadowicach
 11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Andrychowie
 12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach
 13. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach
 14. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach
 15. Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach
 16. Punkt Wsparcia i Informacji dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w Spytkowicach
 17. Punkt Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy GOPS w Tomicach
 18. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Andrychowie
 19. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wadowicach
 20. Środowiskowy Dom Samopomocy im.bł. Matki Teresy z Kalkuty w Wadowicach
 21. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie
 22. Świetlica dla Dzieci im. Jana Pawła II w Wadowicach
 23. Świetlica Integracyjna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci Niepełnosprawnych w Wadowicach
 24. Świetlica terapeutyczno-Integracyjna „Szansa” w Wadowicach
 25. Wadowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Pobierz listę w pliku: XLSDOC

Wybierz sektor