Małopolski Informator Społeczny

Małopolski Informator Społeczny (MIS) to baza małopolskich jednostek pomocy i integracji społecznej mająca ułatwić ich identyfikację, kontakt z tego rodzaju instytucjami w regionie, a także współpracę pomiędzy nimi.
Małopolski Informator Społeczny w latach 2008 - 2015 był zarządzany przez zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie. Obecnie działania są kontynuowane przez Zespół Badań i Analiz Działu Polityki Społecznej ROPS w Krakowie.

 

Strona w aktualizacji

Powiat: Tarnów

Gmina: Tarnów

Pokaż podmioty na terenie
całego powiatu

Wyniki wyszukiwania:


 1. ARKA - Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania w Tarnowie
 2. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Tarnowie utworzone przez Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST
 3. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Tarnowie utworzone przez Spółdzielnię Socjalną Serwis
 4. Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”
 5. Centrum Terapii Uzależnień Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny
 6. Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej
 7. Dom Dziennego Pobytu w Tarnowie
 8. Dom Emerytów - placówka pielęgnacyjno-opiekuńcza Caritas Diecezjii Tarnowskiej w Tarnowie
 9. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie
 10. Dom Pomocy Społecznej przy PSONI - Koło w Tarnowie
 11. Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie
 12. Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie
 13. Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie
 14. Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie
 15. Dom Samotnej Matki w Tarnowie
 16. Dom Samotnej Matki w Tarnowie
 17. Fundacja „Auxilium”
 18. Klub Integracji Społecznej w Tarnowie Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego
 19. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie
 20. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie
 21. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie
 22. Młodzieżowy Ośrodek Rozwoju Społecznego w Tarnowie
 23. Noclegownia dla bezdomnych w Tarnowie
 24. Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Tarnowie Oddział w Tarnowie
 25. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Pogotowie Opiekuńcze" w Tarnowie
Pobierz listę w pliku: XLSDOC

Wybierz sektor