Nazwa Miejscowość Adres Kod pocztowy Poczta Powiat Gmina Rodzaj działalności I Rodzaj działalności II Rodzaj działalności III Adres email Telefon
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach Spytkowice ulica Zamkowa 12 34-116 Spytkowice Wadowicki Spytkowice Jednostki pomocy społecznej Ośrodki pomocy społecznej gops.spytkowice@pro.onet.pl 338791715