Nazwa Miejscowość Adres Kod pocztowy Poczta Powiat Gmina Rodzaj działalności I Rodzaj działalności II Rodzaj działalności III Adres email Telefon
Centrum Integracji Społecznej w Kętach utworzone przez Fundację Teatru Grodzkiego Kęty ulica Sobieskiego 19 32-650 Kęty Oświęcimski Jednostki zatrudnienia socjalnego Centra integracji społecznej spoldzielnia@kozy.pl
Dom Dziecka im. K. Makuszyńskiego Oświęcim ulica Krasickiego 14 32-600 Oświęcim Oświęcimski Jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Placówki opiekuńczo-wychowawcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze: Socjalizacyjne ddz14@poczta.fm 338422654
Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów Bulowice ulica Bł. Faustyny 4 32-652 Kęty Oświęcimski Jednostki pomocy społecznej Domy pomocy społecznej DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych kontakt@dps-bulowice.pl 338436050
Dom Pomocy Społecznej w Bobrku Bobrek ulica Księżnej Ogińskiej 2 32-661 Bobrek Oświęcimski Jednostki pomocy społecznej Domy pomocy społecznej DPS dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie sekretariat@dpsbobrek.pl 338464404
Dom Wiejski dla Bezdomnych Mężczyzn w Bulowicach Bulowice ulica Bł. Faustyny 4 32-652 Bulowice Oświęcimski Jednostki pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Domy, noclegownie, schroniska dla bezdomnych, ogrzewalnie albertyni.bulowice@wp.pl 338435541
Dzienny Dom "Senior-Wigor" w Kętach Kęty Sobieskiego 36 32-650 Kęty Oświęcimski Jednostki pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Dzienne domy pomocy wigor@gops.kety.pl 334322682
Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu Oświęcim ulica Czecha 8 32-600 Oświęcim Oświęcimski Jednostki pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Dzienne domy pomocy sekretariat@ddposwiecim.ol 338411781
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach Kęty ulica Żwirki i Wigury 8 32-650 Kęty Oświęcimski Jednostki pomocy społecznej Ośrodki pomocy społecznej poczta@gops.kety.pl 338452870
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Osiek ulica Główna 125 32-608 Osiek Oświęcimski Jednostki pomocy społecznej Ośrodki pomocy społecznej gops@osiek.pl 338458203
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu Grojec ulica Beskidzka 100 32-600 Grojec Oświęcimski Jednostki pomocy społecznej Ośrodki pomocy społecznej gops@gops.gminaoswiecim.pl 338466421
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej Polanka Wielka ulica Długa 61 32-607 Polanka Wielka Oświęcimski Jednostki pomocy społecznej Ośrodki pomocy społecznej gops@polanka-wielka.pl 338488019
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie Przeciszów ulica Długa 6 32-641 Przeciszów Oświęcimski Jednostki pomocy społecznej Ośrodki pomocy społecznej gops_przeciszow@op.pl 338413280
Klub Integracji Społecznej w Przeciszowie Przeciszów ulica Długa 6 32-641 Przeciszów Oświęcimski Jednostki zatrudnienia socjalnego Kluby integracji społecznej gops_przeciszow@op.pl 33 841 32 80
Klub Integracji Społecznej w Brzeszczach Brzeszcze ulica Mickiewicza 6 32-620 Brzeszcze Oświęcimski Jednostki zatrudnienia socjalnego Kluby integracji społecznej kis@brzeszcze.pl 327371919
Klub Integracji Społecznej w Kętach Kęty ulica Sobieskiego 41 32-650 Kęty Oświęcimski Jednostki zatrudnienia socjalnego Kluby integracji społecznej kis@gops.kety.pl 338452551
Miejska noclegownia dla bezdomnych mężczyzn w Oświecimiu Oświęcim ulica Dąbrowskiego 139 32-600 Oświęcim Oświęcimski Jednostki pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Domy, noclegownie, schroniska dla bezdomnych, ogrzewalnie mops.biuro@oswiecim.biz 338420365
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku Chełmek ulica Staicha 1 32-660 Chełmek Oświęcimski Jednostki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa mops@chelmek.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku Chełmek ulica Staicha 1 32-660 Chełmek Oświęcimski Jednostki pomocy społecznej Ośrodki pomocy społecznej mops@chelmek.pl 338461339
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu Oświęcim ulica Jana III Sobieskiego 15B 32-600 Oświęcim Oświęcimski Jednostki pomocy społecznej Ośrodki pomocy społecznej mops.biuro@oswiecim.biz 338479000
Noclegownia Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach Brzeszcze ulica Mickiewicza 6 32-620 Brzeszcze Oświęcimski Jednostki pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Domy, noclegownie, schroniska dla bezdomnych, ogrzewalnie ops.@brzeszcze.pl 322111251
Ogrzewalnia Kęty ulica Spacerowa 2 32-650 Kęty Oświęcimski Jednostki pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Domy, noclegownie, schroniska dla bezdomnych, ogrzewalnie poczta@gops.kety.pl 338452870
Ogrzewalnia Miejska Oświęcim ulica Dąbrowskiego 139 32-600 Oświęcim Oświęcimski Jednostki pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Domy, noclegownie, schroniska dla bezdomnych, ogrzewalnie mops.biuro@oswiecim.biz 338420365
Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach Brzeszcze ulica Mickiewicza 6 32-620 Brzeszcze Oświęcimski Jednostki pomocy społecznej Ośrodki pomocy społecznej sekretariat@ops.brzeszcze.pl 322111251
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze Zator ulica Palimąki 2 32-640 Zator Oświęcimski Jednostki pomocy społecznej Ośrodki pomocy społecznej ops_zator@poczta.onet.pl 338412217
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzeszczach Brzeszcze ulica Kosynierów 20 32-620 Brzeszcze Oświęcimski Instytucje oświatowe Poradnie psychologiczno - pedagogiczne poradniap@interia.pl 327374646
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kętach Kęty ulica Żwirki i Wigury 27 A 32-650 Kęty Oświęcimski Instytucje oświatowe Poradnie psychologiczno - pedagogiczne biuro@poradniakety.pl 338452304
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Oświęcimiu Oświęcim ulica Bema 4 32-600 Oświęcim Oświęcimski Instytucje oświatowe Poradnie psychologiczno - pedagogiczne ppposwiecim@o2.pl 338431162
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej Oświęcim ulica DĄBROWSKIEGO 139 32-600 Oświęcim Oświęcimski Jednostki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa wsparcie@akcja.pl 334760103
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu Oświęcim ulica Bema 4 32-600 Oświęcim Oświęcimski Jednostki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa 338422329
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu Oświęcim ulica gen. Józefa Bema 4 32-600 Oświęcim Oświęcimski Jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej pcpr@powiat.oswiecim.pl 338422329
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu Oświęcim ulica Krasickiego 14 32-600 Oświęcim Oświęcimski Jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Placówki opiekuńczo-wychowawcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze: Socjalizacyjne ddz14@poczta.fm 338422654
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu Oświęcim ulica Bema 4 32-600 Oświęcim Oświęcimski Jednostki pomocy społecznej Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie pcpr@powiat.oswiecim.pl 338422329
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu Kętach Kęty ulica 3 Maja 22 32-650 Kęty Oświęcimski Jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Placówki opiekuńczo-wychowawcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze: Socjalizacyjne pow.kety@gmail.com 338430203
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu Oświęcim ulica Dąbrowskiego 139 32-600 Oświęcim Oświęcimski Jednostki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa wsparcie@akcja.pl 334760103
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu Oświęcim ulica Dąbrowskiego 139 32-600 Oświęcim Oświęcimski Jednostki pomocy społecznej Ośrodki interwencji kryzysowej wsparcie@akcja.pl 33 476 01 03
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach Kęty ulica Żwirki i Wigury 27a 32-650 Kęty Oświęcimski Jednostki pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Środowiskowe domy samopomocy psds_kety@interia.pl 338450173
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu Oświęcim ulica Wyspiańskiego 10 32-602 Oświęcim Oświęcimski Instytucje rynku pracy Powiatowe urzędy pracy poczta@pup.oswiecim.pl 338424907
Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Ofiar Dotkniętych Przemocą przy MOPS w Oświęcimiu Oświęcim ulica Sobieskiego 15b 32-600 Oświęcim Oświęcimski Jednostki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa mops.biuro@oswiecim.biz 338447396
Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Ofiar Przemocy Domowej przy GOPS w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu Oświęcim ulica Zamkowa 12 32-600 Oświęcim Oświęcimski Jednostki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa
Punkt Informacji, Wsparcia I Pomocy Dla Osób Dotkniętych Przemocą W Rodzinie działający w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach Kęty ulica Sobieskiego 41 32-650 Kęty Oświęcimski Jednostki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa poczta@gops.kety.pl 338452551
Punkt Pomocy Wsparcia i Informacji dla Osób Uwikłanych w Przemoc Domową przy OPS w Brzeszczach Brzeszcze ulica Mickiewicza 6 32-620 Brzeszcze Oświęcimski Jednostki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa sekretariat@ops.brzeszcze.pl 322111251
Rodzinny Dom Seniora „Słoneczna Jesień” w Brzeszczach Brzeszcze ulica Słowiańska 13 32-620 Brzeszcze Oświęcimski Jednostki pomocy społecznej Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku slonecznajesien@gmail.com
Środowiskowy Dom Samopomocy Chełmek ulica Kochanowskiego 1 32-660 Chełmek Oświęcimski Jednostki pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Środowiskowe domy samopomocy sds@chelmek.pl 338461472
Środowiskowy Dom Samopomocy w Oświęcimiu Oświęcim ulica Słowackiego 1a 32-600 Oświęcim Oświęcimski Jednostki pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Środowiskowe domy samopomocy sdsoswiecim@wp.pl 338424014
Świetlica Socjoterapeutyczna w Oświęcimiu Oświęcim ulica Bałandy 4D 32-600 Oświęcim Oświęcimski Jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Placówki wsparcia dziennego biuro@stowarzyszenieszansa.pl
Świetlica Środowiskowa dla Dzieci im. Matki Małgorzaty prowadzona przez SS Serafitki w Oświęcimiu Oświęcim ulica Dąbrowskiego 10 32-600 Oświęcim Oświęcimski Jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Placówki wsparcia dziennego serafitki@onet.eu 511593412
Świetlica Środowiskowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Oświęcimiu Oświęcim ulica Partyzantów 1 32-600 Oświecim Oświęcimski Jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Placówki wsparcia dziennego
Świetlica Środowiskowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Oświęcimiu Oświęcim ulica Fika 32-600 Oświęcim Oświęcimski Jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Placówki wsparcia dziennego
Świetlica Środowiskowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Miasteczko Komunikacyjne” w Oświęcimiu Oświęcim ulica Staszica 1 32-600 Oświęcim Oświęcimski Jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Placówki wsparcia dziennego
Świetlica Środowiskowa w Kętach im. hm. Bronisławy Zbylut Kęty ulica Sobieskiego 41 32-650 Kęty Oświęcimski Jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Placówki wsparcia dziennego poczta@swietlica.kety.pl 338452291
Świetlica Terapeutyczna w Oświęcimiu Oświęcim ulica Więźniów Oświęcimia 10 32-600 Oświęcim Oświęcimski Jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Placówki wsparcia dziennego biuro@stowarzyszenieszansa.pl
Świetlica Terapeutyczna „Impuls” w Brzeszczach Brzeszcze ulica Kościuszki 4a 32-620 Brzeszcze Oświęcimski Jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Placówki wsparcia dziennego fps080@gmail.com
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Domu Kultury w Kętach Kęty ulica Żwirki i Wigury 2A 32-650 Kęty Oświęcimski Instytucje oświatowe Uniwersytety Trzeciego Wieku animator@domkultury.kety.pl
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Oświęcimiu Oświęcim ulica Śniadeckiego 24 32-602 Oświęcim Oświęcimski Instytucje oświatowe Uniwersytety Trzeciego Wieku utw@ock.org.pl
Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Chełmku Chełmek ulica Przemysłowa 2 32-660 Chełmek Oświęcimski Warsztaty terapii zajęciowej wtzchelmek@interia.pl
Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Jawiszowicach Jawiszowice ulica Plebańska 7 32-626 Jawiszowice Oświęcimski Warsztaty terapii zajęciowej wtzjawiszowice@interia.pl 322110656
Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Oświęcimiu Oświęcim ulica Zwycięstwa 135 32-600 Oświęcim Oświęcimski Warsztaty terapii zajęciowej wtzdwory@interia.pl 338423333
Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Przeciszowie Przeciszów ulica Leśna 12 32-641 Przeciszów Oświęcimski Warsztaty terapii zajęciowej wtzprzeciszow@neostrada.pl 338437519
Wioska Dziecięca im. Janusza Korczaka w Rajsku Rajsko ulica J. Korczaka 34 32-600 Oświęcim Oświęcimski Jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Placówki opiekuńczo-wychowawcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze: Rodzinne fundacja@blizejczlowieka.org.pl 338430896