Nazwa Miejscowość Adres Kod pocztowy Poczta Powiat Gmina Rodzaj działalności I Rodzaj działalności II Rodzaj działalności III Adres email Telefon
Centrum Integracji Społecznej utworzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL Nowy Sącz ulica Wyspiańskiego 22 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Jednostki zatrudnienia socjalnego Centra integracji społecznej stopil@poczta.onet.pl 185475303
Centrum Wsparcia Nowy Sącz ulica M. Reja 20 A 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Jednostki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa biuro@inventum-global.pl 185211018
Dom im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu Nowy Sącz ulica Szwedzka 18 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Jednostki pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Domy, noclegownie, schroniska dla bezdomnych, ogrzewalnie albert@cstnet.pl
Dom Pomocy Społecznej w Nowym Sączu Nowy Sącz ulica Nawojowska 159 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Jednostki pomocy społecznej Domy pomocy społecznej DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych dps159_nowysacz@pro.onet.pl 184439304
Dom Pomocy Społecznej w Nowym Sączu Nowy Sącz ulica Emilii Plater 20 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Jednostki pomocy społecznej Domy pomocy społecznej DPS dla osób w podeszłym wieku dpsepnowysacz@onet.eu 184437748
Dom Pomocy Społecznej w Nowym Sączu Nowy Sącz ulica Nawojowska 155 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Jednostki pomocy społecznej Domy pomocy społecznej DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych sekretariat@dps155.nowysacz.pl 184439955
Instytut Poradnictwa i Wsparcia Rodzinie w Nowym Sączu Nowy Sącz ulica Mikołaja Reja 20 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Jednostki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa biuro@humaneo.pl 184420577
Klub Integracji Społecznej w Nowym Sączu Nowy Sącz ulica Ogrodowa 39 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Jednostki zatrudnienia socjalnego Kluby integracji społecznej fundacja-cp@wp.pl
Klub Integracji Społecznej w Nowym Sączu - Aktywna przyszłość Nowy Sącz ulica Żywiecka 13 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Jednostki zatrudnienia socjalnego Kluby integracji społecznej mopsnsprojekty@onet.eu 18444-36-24
Małopolski Ośrodek Adopcyjny w Nowym Sączu Nowy Sącz ulica Podhalańska 18 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Ośrodki adopcyjne moanowysacz@rops.krakow.pl 182623196
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu Nowy Sącz ulica Żywiecka 13 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Jednostki pomocy społecznej Ośrodki pomocy społecznej mops@nowysacz.pl 184435239
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna TĘCZA Nowy Sącz ulica Piotra Skargi 10 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Instytucje oświatowe Poradnie psychologiczno - pedagogiczne poradnia@sc.org.pl 184411994
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku Nowy Sącz ulica Jagiellońska 18 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Instytucje oświatowe Uniwersytety Trzeciego Wieku federacjautw@interia.eu 184435708
Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nowy Sącz ulica Tarnowska 28 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Jednostki pomocy społecznej Ośrodki interwencji kryzysowej mops@nowysacz.pl 184490494
Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu Nowy Sącz Plac Kolegiacki 2 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej biuro@owitr.pl 184420763
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nowy Sącz ulica Teligi 24 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Placówki opiekuńczo-wychowawcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze: Socjalizacyjne capowns@op.pl
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nowym Sączu Nowy Sącz ulica Łącznik 20 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Placówki opiekuńczo-wychowawcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze: Interwencyjne capowns@op.pl
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym Sączu Nowy Sącz ulica Broniewskiego 5 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Instytucje oświatowe Poradnie psychologiczno - pedagogiczne ppp1ns@wp.pl 184438622
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym Sączu Nowy Sącz ulica Waryńskiego 1 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Instytucje oświatowe Poradnie psychologiczno - pedagogiczne 184731408
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu Nowy Sącz ulica Kilińskiego 72 a 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Jednostki pomocy społecznej Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie pcprns@poczta.onet.pl 184442717
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu Nowy Sącz ulica Kilińskiego 72A 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Jednostki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa pcprnskadry@op.pl 184442717
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu Nowy Sącz ulica Kilińskiego 72A 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej sekretariat@pcpr-ns.pl 184477911
Powiatowy Urzad Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego Nowy Sącz ulica Nawojowska 118 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Instytucje rynku pracy Powiatowe urzędy pracy ko@pup.powiat-ns.pl 184400808
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 Nowy Sącz ulica Kilińskiego 79 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Placówki opiekuńczo-wychowawcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze: Rodzinne maria7lan@op.pl 184407151
Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Nowym Sączu Nowy Sącz ulica Tarnowska 107 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Placówki opiekuńczo-wychowawcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze: Rodzinne slomk@wp.pl 184416084
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 Nowy Sącz ulica Zyndrama 17 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Placówki opiekuńczo-wychowawcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze: Rodzinne dziedzic17@op.pl 182622075
Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nowy Sącz ulica Śniadeckich 10a 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Jednostki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa sekretariat@soik.pl 184490731
Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nowy Sącz ulica Śniadeckich 10a 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Jednostki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa sekretariat@soik.pl 184490730
Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu Nowy Sącz ulica Śniadeckich 10a 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Jednostki pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Domy, noclegownie, schroniska dla bezdomnych, ogrzewalnie sekretariat@soik.pl 184490731
Sądecki Urząd Pracy Nowy Sącz ulica Węgierska 146 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Instytucje rynku pracy Powiatowe urzędy pracy krno@praca.gov.pl 184489282
Schronisko i Noclegownia dla Bezdomnych Nowy Sącz ulica Szwedzka 18 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Jednostki pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Domy, noclegownie, schroniska dla bezdomnych, ogrzewalnie nowysacz@emmaus.pl 184438980
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu Nowy Sącz ulica Nawojowska 159A 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Jednostki pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Środowiskowe domy samopomocy sds_nowysacz@o2.pl 185475990
Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku Nowy Sącz ulica Jagiellońska 18 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Instytucje oświatowe Uniwersytety Trzeciego Wieku sekretariat@sutw.pl
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA" w Nowym Sączu Nowy Sącz ulica Tarnowska 109 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Warsztaty terapii zajęciowej wtzmada@poczta.fm 184412014
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Nadzieja" w Nowym Sączu Nowy Sącz ulica Freislera 10 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Warsztaty terapii zajęciowej wtznadzieja@onet.pl 184427568
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu Nowy Sącz ulica Węgierska 146 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Instytucje rynku pracy Wojewódzki urząd pracy nowysacz@wup-krakow.pl 184429490
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Sączu Nowy Sącz ulica Łącznik 20 33-300 Nowy Sącz Nowy Sącz Nowy Sącz Jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Placówki opiekuńczo-wychowawcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze: Socjalizacyjne zpow@poczta.onet.pl