Małopolski Informator Społeczny

Małopolski Informator Społeczny (MIS) to baza małopolskich jednostek pomocy i integracji społecznej mająca ułatwić ich identyfikację, kontakt z tego rodzaju instytucjami w regionie, a także współpracę pomiędzy nimi.
Małopolski Informator Społeczny w latach 2008 - 2015 był zarządzany przez zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie. Obecnie działania są kontynuowane przez Zespół Badań i Analiz Działu Polityki Społecznej ROPS w Krakowie.

 

Strona w aktualizacji

Powiat: Oświęcimski

Gmina: Oświęcim - gmina miejska

Pokaż podmioty na terenie
całego powiatu

Wyniki wyszukiwania:


 1. Dom Dziecka im. K. Makuszyńskiego
 2. Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu
 3. Miejska noclegownia dla bezdomnych mężczyzn w Oświecimiu
 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
 5. Ogrzewalnia Miejska
 6. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Oświęcimiu
 7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu
 9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu
 10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu
 11. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu
 12. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu
 13. Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu
 14. Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Ofiar Dotkniętych Przemocą przy MOPS w Oświęcimiu
 15. Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Ofiar Przemocy Domowej przy GOPS w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu
 16. Środowiskowy Dom Samopomocy w Oświęcimiu
 17. Świetlica Socjoterapeutyczna w Oświęcimiu
 18. Świetlica Środowiskowa dla Dzieci im. Matki Małgorzaty prowadzona przez SS Serafitki w Oświęcimiu
 19. Świetlica Środowiskowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Oświęcimiu
 20. Świetlica Środowiskowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Oświęcimiu
 21. Świetlica Środowiskowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Miasteczko Komunikacyjne” w Oświęcimiu
 22. Świetlica Terapeutyczna w Oświęcimiu
 23. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Oświęcimiu
 24. Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Oświęcimiu
 25. Wioska Dziecięca im. Janusza Korczaka w Rajsku
Pobierz listę w pliku: XLSDOC

Wybierz sektor