Małopolski Informator Społeczny

Małopolski Informator Społeczny (MIS) to baza małopolskich jednostek pomocy i integracji społecznej mająca ułatwić ich identyfikację, kontakt z tego rodzaju instytucjami w regionie, a także współpracę pomiędzy nimi.
Małopolski Informator Społeczny w latach 2008 - 2015 był zarządzany przez zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie. Obecnie działania są kontynuowane przez Zespół Badań i Analiz Działu Polityki Społecznej ROPS w Krakowie.

 

Strona w aktualizacji

Powiat: Limanowski

Wyniki wyszukiwania:


 1. Dom Dziecka im. Matki Zofii Czeskiej Zgromadzenia Sióstr Prezentek w Lasku
 2. Dom Pomocy Społecznej "Diana" w Kasinie Wielkiej
 3. Dom Pomocy Społecznej w Limanowej
 4. Dom Pomocy Społecznej w Limanowej
 5. Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
 6. Dom Pomocy Społecznej w Rabie Niżnej
 7. Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu
 8. Dom Seniora "Pod Jaworzynką" w Lubomierzu
 9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
 10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej
 11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowniku
 12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy
 13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej
 14. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej
 15. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
 16. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu
 17. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słopnicach
 18. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku
 19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy
 20. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej
 21. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
 22. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej im. ks. Karola Wojtyły
 23. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Szansa" w Tymbarku
 24. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego działająca w ramach Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dzieło Pomocy Dzieciom
 25. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego działająca w ramach Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dzieło Pomocy Dzieciom
Pobierz listę w pliku: XLSDOC

Wybierz sektor