Małopolski Informator Społeczny

Małopolski Informator Społeczny (MIS) to baza małopolskich jednostek pomocy i integracji społecznej mająca ułatwić ich identyfikację, kontakt z tego rodzaju instytucjami w regionie, a także współpracę pomiędzy nimi.
Małopolski Informator Społeczny w latach 2008 - 2015 był zarządzany przez zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie. Obecnie działania są kontynuowane przez Zespół Badań i Analiz Działu Polityki Społecznej ROPS w Krakowie.

 

Strona w aktualizacji

Powiat: Kraków

Gmina: Kraków

Pokaż podmioty na terenie
całego powiatu

Wyniki wyszukiwania:


 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Wsparcia Dziennego "Wspólna Chata"
 2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski Placówka Wsparcia Dziennego "Chatka Puchatka" Krakowski Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Wsparcia Dziennego "Chatka Puchatka"
 3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski Placówka Wsparcia Dziennego „Akademia Młodzieży"
 4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski Placówka Wsparcia Dziennego "Kraina Marzeń"
 5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski Placówka Wsparcia Dziennego "Świetliki"
 6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Nowa Huta Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Wsparcia Dziennego "Przyjaciele Kornela Makuszyńskiego "
 7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Nowa Huta Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Wsparcia Dziennego "Dzieci z Jaskrowej"
 8. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Śródmieście Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Wsparcia Dziennego "Augustiańska"
 9. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Śródmieście Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Wsparcia Dziennego "Promyczek"
 10. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Placówka Wsparcia Dziennego "Radość"
 11. Uniwersytet 50+ przy Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 12. Uniwersytet Trzeciego Wieku - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 13. Uniwersytet Trzeciego Wieku - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 14. Uniwersytet Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
 15. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Akademii Ignatianum w Krakowie
 16. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 17. Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera
 18. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
 19. Warsztat Terapii Zajęciowej Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko" w Krakowie
 20. Warsztat Terapii Zajęciowej Duszpasterskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Krakowie
 21. Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Krakowie
 22. Warsztat Terapii Zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „KLIKA” w Krakowie
 23. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
 24. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie
 25. Warsztat Terapii Zajeciowej Stowarzyszenia Dobrej Nadziei w Krakowie
Pobierz listę w pliku: XLSDOC

Wybierz sektor