Małopolski Informator Społeczny

Małopolski Informator Społeczny (MIS) to baza małopolskich jednostek pomocy i integracji społecznej mająca ułatwić ich identyfikację, kontakt z tego rodzaju instytucjami w regionie, a także współpracę pomiędzy nimi.
Małopolski Informator Społeczny w latach 2008 - 2015 był zarządzany przez zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie. Obecnie działania są kontynuowane przez Zespół Badań i Analiz Działu Polityki Społecznej ROPS w Krakowie.

 

Strona w aktualizacji

Powiat: Kraków

Gmina: Kraków

Pokaż podmioty na terenie
całego powiatu

Wyniki wyszukiwania:


 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie
 3. Przytulisko dla bezdomnych mężczyzn w Krakowie
 4. Przytulisko św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie
 5. Punkt poradnictwa prawnego dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków z zakresu ochrony praw lokatorów w Krakowie
 6. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
 7. Rodzinny Dom Dziecka Caritas Archidiecezji Krakowskiej
 8. Rodzinny Dom Dziecka Caritas Archidiecezji Krakowskiej
 9. Rodzinny Dom Dziecka w Krakowie
 10. Rodzinny Dom Pomocy w Krakowie prowadzony przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej
 11. Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie
 12. Schronisko dla Starszych i Niepełnosprawnych Bezdomnych "Dom Korneliusza"
 13. SIEMACHA Spot 24/7
 14. SIEMACHA Spot 24/7
 15. SIEMACHA Spot 24/7 w Krakowie
 16. SIEMACHA Spot 24/7 w Krakowie
 17. Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
 18. Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Krakowie
 19. Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Krakowie
 20. Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krakowie
 21. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. J. Brzechwy w Krakowie
 22. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego „BENEDICTUS” w Krakowie
 23. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego „Ikar” w Krakowie
 24. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
 25. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Powiatu Krakowskiego
Pobierz listę w pliku: XLSDOC

Wybierz sektor