Małopolski Informator Społeczny

Małopolski Informator Społeczny (MIS) to baza małopolskich jednostek pomocy i integracji społecznej mająca ułatwić ich identyfikację, kontakt z tego rodzaju instytucjami w regionie, a także współpracę pomiędzy nimi.
Małopolski Informator Społeczny w latach 2008 - 2015 był zarządzany przez zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie. Obecnie działania są kontynuowane przez Zespół Badań i Analiz Działu Polityki Społecznej ROPS w Krakowie.

 

Strona w aktualizacji

Powiat: Kraków

Gmina: Kraków

Pokaż podmioty na terenie
całego powiatu

Wyniki wyszukiwania:


 1. Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą w Krakowie
 2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie
 3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie
 4. Ośrodek Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Uśmiech w Krakowie
 5. Ośrodek poradnictwa i terapii rodzin "Dobrej Nadziei"
 6. Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin w Krakowie
 7. Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie
 8. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych w Krakowie
 9. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych w Krakowie
 10. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych w Krakowie
 11. Ośrodek wsparcia – klub samopomocy w Krakowie
 12. Placówka Opiekuńcza Wsparcia Dziennego – SALTROM – Salezjański Ruch Troski o Młodzież
 13. Placówka Opiekuńczo Wychowawcza typu socjalizacyjnego
 14. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
 15. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
 16. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
 17. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
 18. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego "Dwójka"
 19. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu interwencyjnego działająca w ramach Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dzieło Pomocy Dzieciom
 20. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego Rodzinny Dom Dziecka Stowarzyszenia „Pro Familia” Czesławy i Stanisława Kudłek
 21. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego „Mały Książę"
 22. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego
 23. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego
 24. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego
 25. Placówka Opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego Zgromadzenia Sióstr Słuzebniczek NMP w Krakowie
Pobierz listę w pliku: XLSDOC

Wybierz sektor