Małopolski Informator Społeczny

Małopolski Informator Społeczny (MIS) to baza małopolskich jednostek pomocy i integracji społecznej mająca ułatwić ich identyfikację, kontakt z tego rodzaju instytucjami w regionie, a także współpracę pomiędzy nimi.
Małopolski Informator Społeczny w latach 2008 - 2015 był zarządzany przez zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie. Obecnie działania są kontynuowane przez Zespół Badań i Analiz Działu Polityki Społecznej ROPS w Krakowie.

 

Strona w aktualizacji

Powiat: Kraków

Gmina: Kraków

Pokaż podmioty na terenie
całego powiatu

Wyniki wyszukiwania:


 1. Małopolskie Centrum Integracji "Pro Domo" w Krakowie
 2. Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
 5. Młodzieżowy Ośrodek Rozwoju Społecznego Bonarka CC w Krakowie
 6. Młodzieżowy Ośrodek Rozwoju Społecznego w Krakowie
 7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 w Krakowie
 8. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 w Krakowie
 9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców w Krakowie
 10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Świętej Siostry Faustyny w Krakowie
 11. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Centrum Wspierania Rozwoju"
 12. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Kangur"
 13. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży
 14. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Libratus w Krakowie
 15. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROMITIS w Krakowie
 16. Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn
 17. Noclegownia dla Osób Uzależnionych "FENIKS"
 18. Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie
 19. Ogrzewalnia
 20. Opiekuńcza Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego „Dom” w Krakowie
 21. Opiekuńcza Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego „Wesołe Urwisy” w Krakowie
 22. Opiekuńcza placówka wsparcia dziennego – Świetlica Środowiskowa „Mały Książę” w Krakowie
 23. Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia "Pro Familia"
 24. Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Jezusowego Prowincja Polski Południowej Ośrodek Adopcyjny "Dzieło Pomocy Dzieciom"
 25. Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski
Pobierz listę w pliku: XLSDOC

Wybierz sektor