Małopolski Informator Społeczny

Małopolski Informator Społeczny (MIS) to baza małopolskich jednostek pomocy i integracji społecznej mająca ułatwić ich identyfikację, kontakt z tego rodzaju instytucjami w regionie, a także współpracę pomiędzy nimi.
Małopolski Informator Społeczny w latach 2008 - 2015 był zarządzany przez zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie. Obecnie działania są kontynuowane przez Zespół Badań i Analiz Działu Polityki Społecznej ROPS w Krakowie.

 

Strona w aktualizacji

Powiat: Bocheński

Wyniki wyszukiwania:


 1. Bocheński Uniwersytet Otwarty przy Wyższej Szkole Ekonomicznej
 2. Dom Dziecka w Bochni
 3. Dom Pomocy Społecznej w Bochni
 4. Dom Pomocy Społecznej w Bochni
 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Ofiar Przemocy w Rodzinie
 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni
 7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drwini
 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej
 9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie
 10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie
 11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie
 12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie
 13. Klub Integracji Społecznej „Jutro - już dziś”
 14. Klub Integracji Społecznej „Razem możemy więcej”
 15. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin oraz Dotkniętych Przemocą
 16. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Miejski Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar Przemocy
 17. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni
 18. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu
 19. Miejski Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar Przemocy przy MOPS w Bochni
 20. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna OPTIMUM w Bochni
 21. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 22. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni
 23. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bochni im. Stefana Szumana
 24. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni
 25. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni
Pobierz listę w pliku: XLSDOC

Wybierz sektor